Thông báo Về danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo Về danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021

10:05 10/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021; Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc điều chỉnh điểm d khoản 1 mục IV Kế hoạch số 377/KH-UBND về tổ chức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021; Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021; Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng Tuyển dụng công chức) xin thông báo một số nội dung

Cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021 (Danh sách đính kèm).

2. Phí dự tuyển:

Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức phải nộp phí theo quy định. Cụ thể:

- Phí dự tuyển là 300.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

- Thí sinh nộp trực tiếp phí dự tuyển tại Sở Nội vụ (trong giờ hành chính), địa chỉ số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian nộp kể từ ngày thông báo đến hết 18/3/2022.

3. Tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức:

- Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1: đã niêm yết trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ từ ngày 02/11/2021 (Mục Thông báo thi tuyển công chức năm 2021).

- Hình thức ôn tập: trực tuyến (phần mềm Trans; ID phòng ôn tập: 6688888912).

- Thời gian: 01 ngày, thứ ba, ngày 15/3/2022.

+ Sáng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 (07 giờ 30 mở phòng ôn tập và ổn định tổ chức).

+ Chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 (13 giờ 30 mở phòng ôn tập và ổn định tổ chức).

4. Về thi trắc nghiệm trên máy tính: Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 sẽ mở phần mềm thi (trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ) để các thí sinh thao tác làm quen với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Hội đồng Tuyển dụng thông báo đến các thí sinh, cơ quan, đơn vị có liên quan biết; đề nghị các thí sinh sắp xếp tham dự ôn tập đầy đủ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho kỳ thi. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng công chức trong giờ làm việc và theo số điện thoại: 02963.856922 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online