Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng

04:08 28/10/2020

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Responsive image

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ ban Thi đua – Khen thưởng và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển đã được Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Ủy viên BTV, Bí thư Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng.

 Responsive image

Tại buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Ủy viên BTV, Bí thư Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Hoàng Hiển đồng thời thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Huy Bình, Chi uỷ viên Chi bộ cũng đã thông qua nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên, phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online