Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang họp lấy ý kiến các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Thi đua Khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang họp lấy ý kiến các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

03:24 23/05/2022

Chiều ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp lấy ý kiến các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Lễ Truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao thưởng cấp Nhà nước, cuộc họp do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì.

Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình; Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng.

Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo các nội dung công việc được phân công đúng theo kế hoạch đã đề ra và xin ý kiến đồng chí Chủ tịch một số nội dung liên quan về công tác tổ chức Hội nghị.

 Responsive image
Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ báo cáo


Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Lễ Truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao thưởng cấp Nhà nước nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; Biểu dương thành quả các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước; Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 Responsive image
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận cuộc họp


Nhấn mạnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Lễ Truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao thưởng cấp Nhà nước là một sự kiện quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục bám sát kế hoạch, chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị thành công, trang trọng và ý nghĩa. Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào đầu tháng 6 năm 2022./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online