Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp phiên thứ nhất
Thi đua Khen thưởng

Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp phiên thứ nhất

08:29 06/07/2020

Chiều 03/7/2020, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 tổ chức họp phiên thứ nhất kiểm tra và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ban Tổ chức Đại hội.

Responsive image

Phó Chủ tịch Lê Văn Phước kết luận buổi họp

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững” . Thông qua Đại hội, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang trong 05 năm qua (2016 - 2020) góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, rút ra ưu điểm cũng như hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua, nhằm tiếp tục đổi mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Đồng thời biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, qua đó khơi dậy, động viên, cổ vũ cả hệ thống chính trị trong tỉnh lập thành tích cao hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

 Responsive image
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo tại phiên họp

Tại buổi họp, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội) báo cáo chung về công tác chuẩn bị Đại hội, trình bày dự thảo Kế hoạch và Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020. Đồng thời xin ý kiến một số nội dung để sớm triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.

 Responsive image
Toàn cảnh buổi họp

Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước. Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 kết luận :
- Thống nhất dự thảo Kế hoạch hoạt động và Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng khẩn trương hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý, trình Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành để sớm triển khai thực hiện.
- Các Tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền và Tổ chức Hậu khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trình Ban Tổ chức Đại hội thông qua đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong các Tiểu ban, chủ động phối hợp nhịp nhàng giữa các Tiểu ban, đảm bảo hoàn thành các nội dung theo đúng thời gian quy định.
- Trong tháng 8/2020 và tháng 9/2020 trong tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng vì vậy các cơ quan thông tin, báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng công an cần đảm bảo tốt an ninh trật tự và an toàn giao thông trong tỉnh.
- Giao Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội) lựa chọn các gương điển hình tiên tiến báo cáo tham luận và giao lưu, toạn đàm tại Đại hội với thời lượng khoảng 45 phút; Tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tiếp theo; Tổng hợp dự trù kinh phí thực hiện Đại hội gửi Sở Tài chính thẩm định.
- Thống nhất một số nội dung thành viên Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến như: Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; Thiếu nhi tặng hoa cho lãnh đạo; Xây dưng Kỷ yếu Đại hội; Xây dựng phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước nổi bật trình chiếu tại Đại hội với thời lượng khoảng 20-25 phút; Thống nhất lồng ghép trao thưởng cấp Nhà nước vào chương trình trao thưởng tại Đại hội. Giao Tiểu ban Tổ chức Hậu cần sớm trình các phương án chuẩn bị quà tặng cho các đại biểu dự Đại hội.
Dự kiến Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 sẽ họp phiên thứ hai vào ngày 20/7/2020
./.

Diễm Trần

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online