Khối Thi đua 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

08:53 02/02/2021

Ngày 29/01/2021, Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, gồm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Ban Quản lý khu di tích Óc Eo; Trường Cao đẳng nghề An Giang và Trường Cao đẳng Y tế An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

    Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với Chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

 Responsive image

     Năm 2020, việc tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối thi đua 3 đã chủ động triển khai tích cực, toàn diện, trong đó nổi bật là đđổi mới tổ chức phong trào thi đua, từ khâu tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua đến việc tổ chức thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên ngành. Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện phong trào thi đua cần được khắc phục và đề ra phương hướng trong năm 2021với các nội dung như: Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng.
      Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Trường Cao đẳng Y tế An Giang; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Y tế về khen thưởng chuyên đề.

Responsive image

     Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Sở Y tế đảm nhận Khối trưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Khối phó 1) và Bảo hiểm xã hội (Khối phó 2) Khối thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online