Khối Thi đua 6 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua 6 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

09:10 04/02/2021

Ngày 02/02/2021, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gồm các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Đông y tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

    Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với Chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

Responsive image

     Năm 2020, việc tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối thi đua đã chủ động triển khai tích cực, toàn diện. Hoạt động thông tin, tuyên truyền ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đơn vị đều tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của các ngành, lĩnh vực, qua đó thu hút và tạo được khí thế hăng say lao động của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
     Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 Khối thi đua 6 đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; kịp thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiếp tục phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Responsive image

     Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Liên đoàn Lao động tỉnh; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tỉnh đoàn và Hội Phụ nữ tỉnh; Bằng khen về công tác chuyên đề cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh.
Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Hội Chữ Thập đỏ  đảm nhận Khối trưởng và Hội Cựu Chiến binh đảm nhận Khối phó Khối thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online