Cụm thi đua số 1 tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Cụm thi đua số 1 tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

02:54 10/01/2022

Chiều 30-12, Cụm Thi đua số 1 của tỉnh An Giang gồm các đơn vị: Thành phố Long Xuyên; Thành phố Châu Đốc; Thị xã Tân Châu; Huyện Thoại Sơn và Huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

    Trong năm 2021, các địa phương trong Cụm 1 đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các lĩnh vực văn hóa xã hội và cải cách hành chính có chuyển biến rất tích cực, lĩnh vực quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo…

 Responsive image
Các đơn vị trong Cụm trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

    Đồng thời các đơn vị trong Cụm 1 cũng đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực như: thực hiện cải cách hành chính; thi đua tiết kiệm ngân sách; chống tham nhũng; phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Responsive image
 
 Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2022

    Qua đó, đơn vị huyện Tịnh Biên với số điểm 953,5 điểm dẫn đầu Cụm thi đua số 1. Các địa phương trong Cụm 1 đã ký kết giao ước thi đua, xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân… ./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online