Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

08:33 29/03/2021

Ngày 26/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

   Đến tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương; đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ III; đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III cùng chuyên viên của Ban TĐKT Trung ương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh Tây Nam Bộ đã tạo thêm động lực, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
   Trong năm 2020, Cụm thi đua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt mức độ khả quan; Tổng thu ngân sách của Cụm thi đua đạt 92.590,98 tỷ đồng; đạt 105,54% so kế hoạch đề ra. Hầu hết các tỉnh trong Cụm thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Kim ngạch xuất khẩu của Cụm thi đua đạt 17.780 triệu USD; đạt 96,11% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt 18.309.603 tỷ đồng, đạt 97,66% kế hoạch.
    Các tỉnh trong Cụm tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiêu biểu, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020, toàn Cụm thi đua có 148 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, toàn Cụm thi đua có 31 đơn vị cấp huyện, 795 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
    Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tỉnh trong Cụm thi đua chú trọng quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, huy động nguồn lực. Phong trào đã được triển khai rộng khắp, tạo được sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân, đồng thuận trong xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn.
    Các địa phương đều đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải tiến công nghệ.
     Với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai nội dung phát động thi đua, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng quy định. Thông qua phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Responsive image
 
 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt cho Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, ghi nhận biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng, Cụm thi đua Tây Nam Bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng thành tích. Quan tâm khen thưởng đột xuất, khen người lao động trực tiếp. Kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, tiêu biểu để khen thưởng. Đối với thủ tục khen thưởng đột xuất cần làm nhanh gọn, chặt chẽ để trao thưởng kịp thời, khuyến khích phong trào. Cần quan tâm rà soát, tập trung giải quyết hồ sơ khen thưởng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm 2021.
Tăng cường đổi mới nội dung và nâng cao vai trò của Hội đồng TĐKT các cấp. Phân công các thành viên Hội đồng theo dõi từng Cụm, khối thi đua trong tỉnh. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng trong việc thực hiện các quy định về TĐKT. 

 Responsive image
Đại diện các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2021

      Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị, các tỉnh trong cụm Tây Nam Bộ cần thành lập và hướng dẫn Hội đồng xét sáng kiến, xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến theo đúng quy định, đây là cơ sở để đánh giá, xét và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác TĐKT. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 Responsive image
Đại diện UBND tỉnh Hậu Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2020 trao Cờ luân lưu cho đại diện UBND tỉnh Kiên Giang làm Cụm trưởng, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Sóc Trăng làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2021

   Tại Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2020, đã trao Cờ luân lưu cho đại diện UBND tỉnh Kiên Giang làm Cụm trưởng, UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Sóc Trăng làm Cụm phó, Cụm thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online