Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động thi đua quyết thắng
Thi đua Khen thưởng

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động thi đua quyết thắng

10:36 14/06/2024

Sáng 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019 – 2024.

Responsive image

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 13/6 đến 11/8/2024, chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, gồm: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Responsive image

Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu 100% đồn biên phòng, đơn vị trực thuộc có ít nhất 1 công trình chào mừng đại hội; 100% cơ quan, đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, không có vụ việc mất an toàn… 
 

Căn cứ nội dung phát động của Bộ Chỉ huy, tình hình, nhiệm vụ chính trị, từng cơ quan, đơn vị xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, khâu đột phá phù hợp. Sau đợt thi đua, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu (Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).


 

Trần Diễm (nguồn: Cổng TTĐT tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online