Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

07:19 04/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-HĐTĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

     Sáng ngày 29/5/2019 đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Chợ Mới. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của huyện Chợ Mới.     Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018 và 2019.
     Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng đi vào chiều sâu, các phong trào thi đua yêu nước qua các năm được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã động viên và phát huy nguồn lực trong dân, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của huyện. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được chỉ đạo kịp thời, gắn với quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm triển khai đến tận cơ sở, quần chúng nhân dân. Hằng năm điều có tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ phụ trách của các ngành cấp huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trực thuộc, qua đó giúp cán bộ phụ trách hiểu rõ hơn về nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện các phong trào thi đua. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố lại thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm khi có thay đổi về nhân sự.
     Hưởng ứng tốt các phong trào thi đua của Chính phủ, của tỉnh phát động. UBND huyện đã ban hành nhiều phong trào thi đua yêu nước theo các chuyên đề và từng đợt ngắn hạn nhằm động viên toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Phong trào thi đua Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Chợ Mới; Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng từ huyện đến xã điều có đủ năng lực và phẩm chất phục vụ tốt trong công tác. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng, trong lưu trữ hồ sơ, trong in giấy chứng nhận, giấy khen.
     Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của huyện và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Ngô Hồng Yến đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành về  thi đua , khen thưởng do Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, để hạn chế sai sót về tỷ lệ khen thưởng; rà soát kỹ các tiêu chuẩn và điều kiện trước khi trình khen; Nghiên cứu kỹ biểu mẫu báo cáo thành tích, hướng dẫn các cá nhân và tập thể thực hiện theo đúng quy định, tích cực hơn nữa trong công tác khen thưởng xã hội từ thiện.

 

     Về phía đơn vị, đồng chí Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của huyện ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

 

 

Thị Diễm - Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online