Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh An Giang: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh An Giang: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

10:30 01/08/2022

Sáng 26/7, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Hội nghị do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng chủ trì.

Về phía khách mời gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng: Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, tổ chức đoàn thể; Các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Công ty Cổ phần có vốn nhà nước; Ban Quản lý dự án đầu tư & Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Khối trưởng Khối Ngân hàng; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Trường Cao đẳng nghề; Trường Cao đẳng Y tế; Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Long Xuyên .

Responsive image
 
Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đã được nghe báo cáo những nội dung quan trọng tại: Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua tỉnh An Giang; Công văn số 1099/SNV-BTĐKT ngày 23 tháng 6 tháng 2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh. Công văn số 409/UBND-TH ngày 27 tháng 4 tháng 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Công văn 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đồng thời tổng kết, nhận định những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Responsive image
 
Đ/c Ngô Hồng Yến, phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tập huấn đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng đã được các ngành, các cấp quan tâm và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu…. Đồng chí hi vọng, sau hội nghị này, tập thể cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hữu ích giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online