Khối Thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

10:53 29/01/2021

Ngày 28/01/2021, Khối thi đua các cơ quan Đảng gồm các đơn vị (Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo An Giang; Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng) do Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Khối trưởng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với Chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

     Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng được tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả. Nội dung, hình thức thi đua thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.

Responsive image

     Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành phát động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra theo chương trình công tác của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động tổ chức, tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm.
    Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020. Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang được suy tôn đề nghị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; Báo An Giang, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhận bằng khen UBND tỉnh An Giang; Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang nhận bằng khen UBND tỉnh An Giang về chuyên đề. 

Responsive image

    Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Văn phòng Tỉnh ủy An Giang đảm nhận Khối trưởng, Báo An Giang Khối phó Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2021.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online