Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Danh hiệu AHLĐ; Danh hiệu CSTĐ Toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước.
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Danh hiệu AHLĐ; Danh hiệu CSTĐ Toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước.

03:37 13/09/2019

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng; Thực hiện Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo hồ sơ đề nghị danh hiệu “Anh hùng Lao động”; danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước của các đơn vị gửi đến; Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh) đã tổng hợp và thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng trước khi thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xét duyệt. Đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cụ thể sau: (Có danh sách kèm theo).
- Danh hiệu Anh hùng Lao động: 03 trường hợp.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 03 trường hợp;
- Huân chương Lao động hạng ba: 03 trường hợp;
- Huân chương Lao động hạng nhì về khen thưởng cống hiến: 01 trường hợp;
- Huân chương Lao động hạng ba về khen thưởng cống hiến: 01 trường hợp;

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng,  số 89, đường Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email bantdkt@angiang.gov.vn ; httung01@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2019.
 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./.          

 

Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online