Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang

10:35 27/10/2020

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II, giai đoạn 2017- 2020. Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên Ban Tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II, giai đoạn 2017- 2020; Lãnh đạo Công an tỉnh; Công ty tổ chức sự kiện Tây Việt.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu kết luận tại cuộc họp

 
Sau khi nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ Vinh danh; Công ty tổ chức sự kiện Tây Việt - đơn vị tổ chức sự kiện thông qua kế hoạch tổng thể Lễ Vinh danh; Công an tỉnh báo cáo phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh; Sở Y tế báo cáo công tác đảm bảo phòng chống dịch; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện các đầu công việc sau: 
- Hoàn chỉnh kịch bản tổng thể Lễ Vinh danh và kịch bản trao thưởng theo góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp. 
- Khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát danh sách cá nhân, tổ chức được mời trong Lễ Vinh danh, đảm bảo không bị trùng lắp và bỏ sót. 
- Giao Ủy ban MTTQVN cấp huyện làm đầu mối phát hành thư mời; xác nhận đối tượng tham dự, báo cáo về Ủy ban MTTQVN tỉnh trước ngày 28/10/2020. 
- Hoàn chỉnh video clip trình chiếu tại buổi Lễ Vinh danh, đảm bảo các nội dung xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, an sinh xã hội, Quỹ vì người nghèo. Đảm bảo video clip có thời lượng khoảng 18 – 20 phút.
- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về Lễ Vinh danh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch mời báo chí tác nghiệp, đưa tin.

Responsive image

Lễ Vinh danh sẽ được tổ chức vào sáng ngày 30/10/2020, tại buổi Lễ sẽ vinh danh cho 159 tập thể và 171 cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.
 

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online