Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp triển khai nhiệm vụ lần thứ I
Thi đua Khen thưởng

Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp triển khai nhiệm vụ lần thứ I

10:28 16/07/2020

Sáng ngày 16/7/2020, ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nội dung triển khai nhiệm vụ .

 

Tại cuộc họp bà Trần Thị Diễm – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đại diện bộ phận tổng hợp và soạn thảo văn kiện đại hội báo cáo về tiến độ thực hiện các nội dung do Ban Tổ chức đại hội giao: Dự thảo kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tiếp theobáo cáo tình hình tổng hợp đại biểu và điển hình tiên tiến tham dự đại hội; tiến độ xây dựng kỷ yếu đại hội và thiết kế chương trình đại hội.

Sau khi nghe báo cáo, ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang thống nhất các nội dung dự thảo, tiến hành thảo luận cùng các thành viên trong Tiểu ban đã lựa chọn 08 gương điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đồng thời thống nhất giới thiệu 02 tập thể và 03 cá nhân giới thiệu về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương lựa chọn báo cáo tham luận và viết sách gương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (05 gương điển hình giới thiệu về Trung ương sẽ tham gia báo cáo tham luận và tọa đàm tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020).

Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 15/8/2020, vì vậy cần phải khẩn trương thực hiện và hoàn thành các đầu công việc kịp thời, quan tâm việc hoàn thành kỷ yếu đại hội và kịch bản đại hội để đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp./

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online