Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Thi đua Khen thưởng

Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

03:04 08/04/2021

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

    Với ý nghĩa đó cùng với sự quyết tâm hoàn thành Nghị quyết của Đại hội Chi bộ đã đề ra về công tác xây dưng Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, thấm nhuần mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Phạm Thị Hồng Hạnh đã tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và được Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Responsive image

    Ngày 24/3/2021, Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng cho đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục với sự tham gia của đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng. 

Responsive image

    Tại buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh đồng thời thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Huy Bình, Chi uỷ viên Chi bộ cũng đã thông qua nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online