Phát động phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thi đua Khen thưởng

Phát động phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10:32 11/02/2022

Theo đó, đối tượng là các tập thể và cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

Tiêu chí thi đua dành cho tập thể có xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, từng giai đoạn, có tiêu chí rõ ràng và đánh giá thực hiện; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; cán bộ là lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực hiện, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Đối với cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tập trung vào việc rèn luyện tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng; thể hiện sự mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không lãng phí, tiêu cực; nói không với tham nhũng, lợi ích nhóm…; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; mạnh dạn trong đổi mới, sáng tạo, nghiêm túc tự phê bình và phê bình để đấu tranh với những biểu hiện suy thoái đạo đức chính trị của bản thân và trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; không vi phạm an toàn, trật tự xã hội; không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Đối với nhân dân phải chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tiết kiệm, tránh lãng phí; gương mẫu về đạo đức, lối sống; nói không với các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hòa thuận, mối quan hệ tốt đẹp “tình làng nghĩa xóm”, tích cực phấn đấu lao động, học tập xây dựng đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng; tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp sức người, sức của góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị, nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, tiến bộ...
Bí thư Tỉnh ủy sẽ gửi thư khen, kịp thời biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình...Bên cạnh đó, tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và tương đương; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.
Thông qua việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, trách nhiệm, thân thiện, trung thực, lắng nghe ý kiến của nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Động viên sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc phát huy nội lực tự thân, vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online