An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019
Thi đua Khen thưởng

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019

07:59 16/12/2019

Sáng 13/12, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019 cho hơn 200 cán bộ làm công tác TĐKT của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp. Tới dự có đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTĐKT tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Responsive image
 

Thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về thi đua khen thưởng trong thực tế cũng gặp không ít bất cập, công tác tham mưu về thi đua khen thưởng ở nhiều nơi chưa đạt được hiệu quả cao do cán bộ chưa nắm bắt tốt các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

Responsive image  

Trước yêu cầu đổi mới về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Trung ương, việc kiện toàn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ công tác thi đua khen thưởng các cấp là điều vô cùng cần thiết và cấp bách. Vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này là dịp để cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong tỉnh kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về thi đua khen thưởng; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

 Responsive image

Responsive image


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc – Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng báo cáo những điểm mới trong Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản trong việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thi đua khen thưởng ở các đơn vị./.

 

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online