Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2019
Thi đua Khen thưởng

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2019

01:20 17/12/2019

Sáng ngày 13/12/2019 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2019 cho hơn 250 đại biểu ở các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì.

Responsive image
 

Công tác thi đua, khen thưởng được xem là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các ngành, các cấp quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hình thức thi đua ngày càng đa dạng, phong phú, phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng đến người lao động sản xuất và trong nhân dân…Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn trật tự xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào thi đua và việc khen thưởng nhiều lúc, nhiều nơi chưa thật sự hiệu quả, việc áp dụng các quy định của pháp luật về thi đua – khen thưởng vào thực tiễn đôi lúc vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Do đó, tập thể những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, người người thi đua, nhà nhà thi đua học tập, lao động, sản xuất để đưa đất nước ta nói chung, tỉnh An Giang nói riêng hội nhập và phát triển trong thời đại mới.
 Responsive image

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc – Phó Trưởng Ban, Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo những điểm mới trong Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản trong việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X năm 2020. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thi đua khen thưởng ở các đơn vị./.

 

Diễm Trần

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online