Cụm Thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Thi đua Khen thưởng

Cụm Thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

08:33 19/01/2024

Ngày 10/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - Cụm trưởng cụm Thi đua số 1 tổ chức Hội nghị họp xét khen thưởng và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

 Responsive image
Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2024 

Responsive image

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn trao hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua số 1 năm 2024

Cụm Thi đua số 1, gồm: Thành phố Châu Đốc, Thành phố Long Xuyên, Thị xã Tân Châu, Thị xã Tịnh Biên và huyện Thoại Sơn. Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai các nhiệm vụ đột phá, các thành viên trong Cụm Thi đua số 1 đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mạnh mẽ huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Cụ thể, năm 2023, có 5/5 huyện, thị xã, thành phố vượt kế hoạch thu. Địa phương có số thu cao nhất là TP. Long Xuyên 926,606 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu thu cao nhất là TP. Châu Đốc đạt 164,30%. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên khá rõ rệt, có 4/5 địa phương có mức thu nhập bình quân đạt từ 50 triệu đồng trở lên, đơn vị có thu nhập bình quân cao nhất là huyện Thoại Sơn với 73,5 triệu đồng/người/năm.
Có 5/5 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch giảm nghèo, trong đó, TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả…
Tại hội nghị, các địa phương trong Cụm Thi đua số 1 đã bình xét khen thưởng năm 2023 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024, đồng thời bàn giao Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 cho Thị xã Tân Châu và huyện Thoại Sơn là Cụm phó.

Trần Diễm (nguồn Báo An Giang)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online