Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

01:37 20/01/2022

Chiều 11-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang - Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh gồm các đơn vị (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image
 
Quang cảnh hội nghị
 
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị thành viên trong khối thi đua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; vận động Quỹ Vì người nghèo, “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ cho đoàn viên là người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, vận động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa, bão ở miền Trung. Từng đơn vị thành viên trong khối đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua của năm. 
Cán bộ, nhân viên trong khối luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp các nguồn quỹ: “An sinh xã hội”, “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”…
 

Responsive image

Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang - Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 trao cờ luân lưu bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh
 
Năm 2022, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng khó khăn, đồng bào dân tộc, thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng và đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua đền ơn, đáp nghĩa, cũng như các phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”…
 
Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bằng khen UBND tỉnh cho Tỉnh Đoàn và Liên đoàn Lao động; Thống nhất Hội Cựu chiến binh tỉnh giữ nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022, Hội LHPN tỉnh giữ nhiệm vụ Khối phó. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2022./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online