Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng

04:57 27/05/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng,

     Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh) nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”và đã thẩm định đủ điều kiện tiêu chuẩn.
     Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp sau: (Có danh sách kèm theo).
     1. Về hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước:
-    Huân chương Lao động hạng nhì:03 cá nhân (Khen quá trình Cống hiến)
-    Huân chương Lao động hạng nhất:01 cá nhân
-    Huân chương Lao động hạng nhì: 01 tập thể và 04 cá nhân;
-    Huân chương Lao động hạng ba:02 tập thể và 05 cá nhân;
-    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 tập thể và 28 cá nhân;
     2. Về hồ sơ đề nghịtruy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”:11 trường hợp
Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng,  số 89, đường Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email: bantdkt@angiang.gov.vn; (hoặc httung01@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2019.
     Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./. Xem Công văn số 12/HĐ.TĐKT
tại đây.

 

Văn Tuấn - Ban Thi đua khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online