Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương lao động
Thi đua Khen thưởng

Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương lao động

02:59 02/03/2021

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hàng Ba cho Bà Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên và Ông Võ Thành Dũng, HIệu trưởng trường Tiểu học A Long Bình, huyện An Phú tỉnh An Giang

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online