“Cán bộ, hội viên, phụ nữ An Giang đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp”
Thi đua Khen thưởng

“Cán bộ, hội viên, phụ nữ An Giang đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp”

10:40 09/04/2021

Đó là chủ đề trong kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 05/4/2021.

       Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hệ thống Hội LHPN các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể và cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác Hội và phong trào phụ nữ của địa phương, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua.

Responsive image 
Ảnh minh họa

     Về phạm vi thực hiện: Đợt thi đua được triển khai thực hiện trong các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị trực thuộc, các tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia đợt thi đua và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.
Về thời gian thực hiện:
- Thời gian phát động thi đua: từ tháng 03/2021 đến hết tháng 9/2021.
- Thời gian tổng kết đợt thi đua: dự kiến trong tháng 10/2021.
- Tổ chức hội nghị tổng kết khen thưởng: tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Về nội dung thi đua gồm có: Các nội dung thi đua theo chỉ đạo của tỉnh và nội dung thi đua theo đặc thù địa phương.
Về hình thức và số lượng khen thưởng: 
- Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 Bằng khen ( tập thể và cá nhân); Bằng khen của Hội LHPN tỉnh: 25 Bằng khen (tập thể và cá nhân).
- Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc cả nhiệm kỳ (2016-2021): Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 tập thể, 15 cá nhân; Bằng khen của Hội LHPN tỉnh: 20 tập thể, 25 cá nhân.
Trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện đợt thi đua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ có Công văn phân bổ số lượng xét khen thưởng tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và khen thưởng tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 phù hợp và đảm bảo tính công bằng.
Đính kèm Kế hoạch số 312 /KH-BTV ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online