Công nhận đạt điểm sáng kiến cấp tỉnh và toàn quốc đợt 2 năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Công nhận đạt điểm sáng kiến cấp tỉnh và toàn quốc đợt 2 năm 2022

11:42 04/11/2022

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 , Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-HĐSK về việc Công nhận đạt điểm sáng kiến cấp tỉnh và toàn quốc đợt 2 năm 2022

Responsive image

Responsive image

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online