Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét khen cấp nhà nước
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét khen cấp nhà nước

02:40 20/10/2021

Sáng ngày 20/10/2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì.

 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để Hội đồng cho ý kiến gồm:
1. Truy tặng Danh hiệu Vinh dự NN Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: 02 Bà mẹ.
2. Huân chương Lao động Hạng nhất: 01 tập thể.
3. Huân chương Lao động Hạng ba ngành GDĐT: 01 tập thể và 06 cá nhân.
4. Huân chương Lao động Hạng ba XHTT: 01 cá nhân.
5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
- Kinh tế xã hội: 01 cá nhân;
- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 03 tập thể, 78 cá nhân.
6. Cờ Thi đua của Chính phủ:
- Khối mầm non, mẫu giáo: 02 đơn vị.
- Khối tiểu học: 02 đơn vị.
- Khối THCS: 02 đơn vị.
- Khối THPT: 01 đơn vị.  
7. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 100 trường hợp.
 
Trên cơ sở danh sách báo cáo của cơ quan Thường trực, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành thảo luận, đánh giá, nhận xét từng tập thể, cá nhân đồng thời bỏ phiếu kín thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị ngay sau cuộc họp, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online