Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Văn phòng Sở

Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

11:13 02/12/2021

Ngày 01/12/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Responsive image
 
Điểm cầu trực tuyến

   Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Đ/c Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh niên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn; Cục Thống kê tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp.

Responsive image

   Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được báo cáo viên của Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ triển khai và giới thiệu, hướng dẫn thực hiện thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020.
Qua Hội nghị đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ thống kê về thanh niên để tạo cơ sở phục vụ công tác xây dựng cơ chế chính sách cho thanh niên trong thời gian tới./.

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online