Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Văn phòng Sở

Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

01:55 20/02/2024

Chiều ngày 05/02/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh; Trưởng phòng và Phó trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước”.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước” cho các cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho 03 tập thể Phòng Nội vụ (gồm: Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc, Phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn, Phòng Nội vụ huyện An Phú) đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Sở Nội vụ.
Đồng thời, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở; ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Phòng Nội vụ 11 huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image
 Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ ký kết giao ước thi đua năm 2024
 
Responsive image
Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho 03 tập thể 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024./

Ngọc Bích - VP Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online