Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ở An Giang tích cực phòng, chống dịch Covid-19
Công tác Tôn giáo

Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ở An Giang tích cực phòng, chống dịch Covid-19

08:06 03/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Mặc dù trên địa bàn tỉnh An Giang chưa xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng, nhưng không vì thế mà chủ quan, lờ là, nhất là trong các sự kiện, lễ trọng các tôn giáo sắp diễn ra trong thời gian tới.

      Thực hiện Công văn số 181/BTG-NV ngày 31/5/2021 của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng trên địa bàn đã tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đồng người và tiến hành treo biển cảnh báo, thông tin về việc tạm dừng hoạt động trước cửa trụ sở, cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của các ngành chức năng, thực hiện nghiên giải pháp “5K”; khuyến khích sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại gia.

Responsive image

Nhà thờ Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thông báo tạm dừng sinh hoạt tôn giáo tập trung

Responsive image

      Được biết trong tháng 6/2021 sẽ diễn ra các ngày lễ trọng các tôn giáo và lễ hội các cơ sở tín ngưỡng, như: Lễ khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa; Lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo; Lễ hội Kỳ yên, cầu an các Đình làng,… Theo đó, để tăng cường phòng dịch, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng đã thông báo tạm ngưng tổ chức các sự kiện, lễ hội này, chủ yếu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng “Tại gia là chính”.
      Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng đã phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, đồng hành với chính quyền các cấp và đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online