An Giang có 72 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng được công nhận di tích xếp hạng
Công tác Tôn giáo

An Giang có 72 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng được công nhận di tích xếp hạng

02:39 18/11/2022

Sáng ngày 18/11/2022, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh tổ chức cuộc họp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc thống nhất số liệu đối với cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo là di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Responsive image


Theo đó, toàn tỉnh hiện có 525 cơ sở thờ tự, 266 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 10 cơ sở thờ tự được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, 14 cơ sở thờ tự cấp tỉnh. Về cơ sở tín ngưỡng có 11 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 36 cấp tỉnh và 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Tại cuộc họp, hai đơn vị cũng đã trao đổi, chia sẻ và thống nhất đối với các số liệu di tích xếp hạng là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề ra giải pháp giải quyết đối với một số Ban Quản lý di tích cơ sở thờ tự, tín ngưỡng còn vướng mắc, hạn chế,… tạo hài hòa giữa tôn giáo, tín ngưỡng với phát triển di tích. Qua đó, góp phần đưa công tác phối hợp quản lý ngành của hai đơn vị dạt hiệu quả và ngày càng đi vào nề nếp./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online