Mời tham dự Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Thi đua Khen thưởng

Mời tham dự Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

02:18 05/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 886/KH-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Nhằm giúp đội ngũ công chức, viên chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh cập nhật những quy định mới và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
1.1. Đại biểu của tỉnh
Lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng:
+ Các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;
+ Các Sở, ban ngành tỉnh và tương đương; các tổ chức Hội;
+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy;
+ Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
+ Các doanh nghiệp Nhà nước.
1.2. Đại biểu của huyện
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (Phó Chủ tịch Thường trực) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo của 11 huyện, thị xã, thành phố.
1.3. Mời Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang: Đến dự và đưa tin Hội nghị.
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2024 (thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ (tầng 3), Số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ghi chú: 
- Tài liệu được gửi đính kèm theo Giấy mời qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (iOffice) và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ (đại biểu nghiên cứu và in mang theo khi đến dự Hội nghị).
- Cơ quan, đơn vị và địa phương cử đại biểu tham dự Hội nghị đảm bảo đúng số lượng và thành phần theo Giấy mời (trường hợp cử đại biểu tham dự vượt số lượng, đề nghị liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xác nhận).
Trân trọng đề nghị quý đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian để Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online