Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn - vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn - vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

03:22 31/01/2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Báo cáo kết quả phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 và xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019. Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo niêm yết kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online