Cụm Thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Cụm Thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

03:11 12/03/2021

Ngày 11/3/2021 Cụm Thi đua số 2 của tỉnh An Giang gồm các đơn vị: huyện An Phú, huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua và đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

     Trong năm qua, các thành viên trong Cụm đã tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng nông thôn mới, giúp người dân ổn định mức sống, từng bước nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực để phát triển.

 Responsive image
Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp chúc mừng huyện Châu Thành làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - năm 2021

      Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã thảo luận và đề ra phương hướng cho năm 2021, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Từ đó, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước; Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Nâng cao chất lượng hoạt động thi đua - khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày tốt hơn. Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; Giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021 theo nghị quyết của tỉnh và các huyện trong Cụm.
     Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho huyện An Phú; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho huyện Châu Thành.
Cũng tại Hội nghị Cụm thi đua đã thống nhất bầu chọn huyện Châu Thành đảm nhận Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online