Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Công tác Văn thư lưu trữ

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

09:50 05/03/2019

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 312/SNV-CCVTLT về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư, nội dung cụ thể:

     Thực hiện Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.
     Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang và phục vụ việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả 15 năm thực hiện (2004 - 2019), cụ thể như sau:
     1. Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Đề cương đính kèm được đăng tải trên website Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.angiang.gov.vn,tạimục Tin chuyên ngành - Văn thư, lưu trữ.
     2. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn Thư - Lưu trữ) tỉnh An Giang trước ngày 22 tháng 03 năm 2019, theo địa chỉ: Số 89, Đường Trần Quang Diệu - Nối Dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; email: ccvtlt@angiang.gov.vn
     Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệSở Nội vụ qua số điện thoại: 02963 854 636 (gặp ông Huỳnh Văn Tiền Em) để phối hợp thực hiện./. Tải toàn bộ Công văn số 312/SNV-CCVTLT
tại đây, Đề cương tại đây.

 

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online