Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Thi đua Khen thưởng

Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

08:34 10/06/2024

Sáng ngày 06/6/2024, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; đồng chí Lê Huy Bình, Trưởng ban, Ban TĐKT cùng khoảng 180 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh cho biết thời gian qua công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2024, được xác định là năm bứt phá quyết định thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và  doanh nghiệp còn có tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Đặc biệt qua 06 tháng kể từ ngày Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc nghiên cứu, vận dụng các tiêu chuẩn khen thưởng mới cũng như trình tự, thủ tục và chất lượng xét khen thưởng theo quy định mới… Do đó, Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai đồng bộ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản dưới Luật để công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội nghị lần này còn là dịp để các đơn vị trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc để chuẩn bị cho quá trình triển khai thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng theo Luật mới. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/5/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

 Responsive image
Đ/c Lê Nguyên Châu, Giám đốc SNV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐ.TĐKT tỉnh 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự nghiêm túc buổi tập huấn, lĩnh hội đầy đủ các nội dung và một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập, cũng như kinh nghiệm và cách làm trong hoạt động thực tiễn, cùng báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề quan tâm. Đồng thời, sau Hội nghị này, tổ chức phổ biến, quán triệt lại các nội dung đã được tập huấn, triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, để hiểu và thực hiện; góp phần tích cực vào việc tham mưu tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

 Responsive image
Đ/c Lê Huy Bình, Trưởng ban, Ban TĐKT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Huy Bình, Trưởng ban, Ban TĐKT truyền đạt các chuyên đề gồm: Những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022;  Những nội dung cơ bản của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 và Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ; Những nội dung cơ bản của Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/5/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; Hướng dẫn số 2823/HD-BNV ngày 21/5/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; Văn bản số 419/BTĐKT-P.I ngày 23/4/2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc trao đổi một số nội dung về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online