An Giang long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020
Thi đua Khen thưởng

An Giang long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020

04:09 21/09/2020

Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhằm lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Responsive image
 

Sáng ngày 17/9/2020, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025) nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2020 - 2025 

      Đoàn Chủ tịch Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI

Đến dự Đại hội có Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang; Đồng chí Võ Anh Kiệt, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh An Giang; Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Phó Chủ tịch HĐ.TĐKT tỉnh An Giang cùng với các đồng chí Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và nguyên lãnh đạo tỉnh; cùng với Quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp, các cơ quan Thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh cùng với hơn 220 đại biểu là gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Responsive image 
Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao tặng HCLĐ cho các tập thể và cá nhân


Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang liên tục phát triển trên tất cả lĩnh vực, được nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh An Giang trong thời kỳ mới. 
Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Tại Đại hội, có 14 tập thể, cá nhân được nhận được trao tặng huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước; 225 điển hình tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 Responsive image
     Đoàn ĐB tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X

Cũng tại Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí: 01 đại biểu khách mời, 01 đại biểu chính thức, 09 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và 01 đại biểu tham gia tổ chức phục vụ./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online