Khối Thi đua số 10 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua số 10 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

11:19 04/01/2023

Chiều ngày 26/12/2022, Khối thi đua các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp (Khối thi đua số 10) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ông Hồ Việt Hiệp - Khối trưởng, chủ trì.

Năm 2022, các thành viên trong Khối thi đua số 10 đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, đời sống vật chất tinh thần của công chức, viên chức và người lao động được đảm bảo. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua - khen thưởng gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị được triển khai sâu rộng với sự hưởng ứng tích cực của các thành viên trong Khối. Đặc biệt, Khối hưởng ứng tích cực phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), với nhiều công trình, sản phẩm ý nghĩa…

Responsive image

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Khối thi đua số 10 tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn; thực hiện tốt các phong trào thi đua “An Giang chung sức, xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…
Dịp này, Khối đã bình chọn 05 đơn vị có thành tích cao đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ và Bằng khen. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được bầu làm Khối trưởng; Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Khối phó Khối thi đua số 10 năm 2023./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online