Khối Thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

10:47 06/01/2022

Khối thi đua các cơ quan Đảng gồm các đơn vị (Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo An Giang; Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng) do Văn phòng Tỉnh ủy An Giang – Khối trưởng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của khối năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, các đơn vị trong khối thi đua đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời tổ chức, quán triệt, thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, bám sát vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, luôn quan tâm, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích qua các phong trào thi đua định kỳ, đột xuất. Từ đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ công chức và người lao động tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, dân chủ, đúng quy định.

 Responsive image
Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng năm 2021 và Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022 bàn giao nhiệm vụ

Để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, năm 2022, Khối Thi đua các cơ quan Đảng đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động. Tích cực phát huy vai trò, năng lực, tính năng động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kết hợp việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường công tác cải cách hành chính…
Tại cuộc họp, các thành viên trong khối thống nhất Báo An Giang đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng năm 2022; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm nhận nhiệm vụ Khối phó Khối Thi đua các cơ quan Đảng năm 2022.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online