Ban Tôn ban hành Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các sự kiện, lễ hội tôn giáo
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn ban hành Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các sự kiện, lễ hội tôn giáo

11:11 08/05/2021

Ngày 06/5/2021, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 148/BTG-NV2 về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các sự kiện, lễ hội tôn giáo.

Theo đó, Công văn đã đã đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp một số việc như:
Cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh COVID-19, nâng cao trách nhiệm của Tổ chức tôn giáo, Tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện hoặc Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương của Trung ương, địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời vận động, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, sự kiện, lễ hội của tôn giáo, tín ngưỡng trực thuộc.
Hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức, đề nghị đảm bảo nghi thức tinh gọn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương và giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Tuyên truyền, vận động người có đạo khi tham dự lễ, sự kiện tôn giáo, tín ngưỡng phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn, được đo thân nhiệt, không tập trung quá đông người và giữ khoảng cách theo quy định,… luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.
Hỗ trợ tuyên truyền, vận động tín đồ đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh, thành, vùng có dịch, hạn chế di chuyển về địa phương (An Giang); khuyến khích giữ ổn định, tham gia các hoạt động sự kiện, lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng tại gia, nơi thường trú. Trường hợp có tín đồ đi về từ vùng dịch, nhập cảnh, nhập cảnh trái phép về An Giang, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để thực hiện xử lý theo quy định.
Được biết, toàn tỉnh An Giang hiện có 11 tôn giáo, 518 cơ sở thờ tự, 266 cơ sở tín ngưỡng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã ban hành 04 Công văn có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn gửi các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.
Sau đây là toàn văn Công văn số 148/BTG-NV2 của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các sự kiện, lễ hội tôn giáo.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online