Thông báo Về kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo Về kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021

03:55 06/05/2022

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 xin thông báo như sau:

1. Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 (Danh sách chi tiết đính kèm).
2. Các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 là người được ghi “trúng tuyển” tại cột kết quả trong danh sách đính kèm. 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 (địa chỉ: số 89  đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (theo đúng nội dung đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức liên kết phải nộp bản công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm, ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 xin thông báo đến thí sinh và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online