Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2021

08:49 16/08/2022

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công nhận sáng kiến, giải pháp có  hiệu quả, phổ biến, nhân rộng phạm vi áp dụng cấp tỉnh và toàn quốc đợt 1 năm 2022;
Đối chiếu quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể;
Để việc xét khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, thành tích theo quy định. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách 02 trường hợp đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2021 để cán bộ, công chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, gồm: 
1. Ông Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.
Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: pvthua@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày văn bản được ban hành đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2022.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thanh Tuấn - TĐKT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online