Công nhận 89 sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả, phổ biến, nhân rộng trên phạm vi cấp tỉnh
Thi đua Khen thưởng

Công nhận 89 sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả, phổ biến, nhân rộng trên phạm vi cấp tỉnh

08:37 01/02/2021

Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNV về việc công nhân 89 sáng kiến , giải pháp có hiệu quả, phổ biến nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online