Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nên Quốc phòng toàn dân năm 2021.
Thi đua Khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nên Quốc phòng toàn dân năm 2021.

03:41 27/04/2021

Nhằm động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ngày 23/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nên Quốc phòng toàn dân năm 2021.

Responsive image


Ảnh minh hoạ

Theo đó Kế hoạch nêu cụ thể:

- Về đối tượng thi đua:
+ Nhân dân và LLVT địa phương cấp huyện;
+ Nhân dân và lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn;
+ Tập thể cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh
- Về nội dung thi đua, tập trung vào các tiêu chí:
+ Xây dựng lực lượng;
+ Xây dựng tiềm lực;
+ Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân.
- Về thời gian thi đua và khen thưởng:
+ Thời gian: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
+ Khen thưởng:
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 đơn vị cấp huyện.
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 xã, phường, thị trấn dẫn đầu mỗi huyện.
Kết thúc đợt thi đua trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương HĐ.TĐKT LLVT tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh khen thưởng theo quy định./

Trần Diễm (Nguồn: Kế hoạch số 76/KH-BCH ngày 11/01/2021)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online