Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét khen cấp nhà nước
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét khen cấp nhà nước

09:49 11/06/2021

Chiều ngày 09/6/2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì.

Responsive image

Tại cuộc họp, Đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để Hội đồng cho ý kiến gồm:

- Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 10 trường hợp; 
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân về thành tích cống hiến;
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 08 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 41 cá nhân về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân về thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân về thành tích tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2019.
Trên cơ sở danh sách báo cáo của cơ quan Thường trực, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành thảo luận, đánh giá, nhận xét từng tập thể, cá nhân đồng thời bỏ phiếu kín thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị ngay sau cuộc họp, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online