Tiếp đoàn giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thi đua Khen thưởng

Tiếp đoàn giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

08:55 26/06/2023

Sáng ngày 21/6/2023, Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến thông qua dự thảo Kết luận Giám sát chuyên đề đối với Chi ủy và cán bộ chủ chốt Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng. Tham dự buổi giám sát có ông Lê Hòa An, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ông Trương Long Hồ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 47-QĐ/UBKTĐUK ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Responsive image

Responsive image

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp của Chi ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng trong chỉ đạo đảng viên chấp hành nghiêm túc việc học tập các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên định hướng và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của bản thân, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị đề ra; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ bản theo quy định của Điều lệ Đảng và bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chi ủy và lãnh đạo Ban quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được phân công. Nhìn chung, các đồng chí là cán bộ chủ chốt, cùng với cán bộ, đảng viên đã thể hiện tốt vai trò nêu gương, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, gương mẫu trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ được quan tâm thực hiện. 

  Responsive image

Responsive image


Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Chi ủy Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác chính trị - tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; duy trì đoàn kết nội bộ, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết những vấn đề quan trọng của Chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên theo kết hoạch đã đăng ký; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Góp phần cùng Đảng bộ Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online