Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

09:55 31/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 06/01/2023 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Sáng ngày 26/10/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 Responsive image

 
Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị. Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua.

Responsive image
 

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ thực tế tại đơn vị, đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Việc bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện công khai, dân chủ; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của đơn vị được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi kịp thời; Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm tổ chức thực hiện; Qua đó, đã giới thiệu nhiều điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình trên địa bàn tỉnh. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động như: Phong trao thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, đoàn kiểm tra nhận thấy ngoài nhưng hạn chế được đơn vị nêu trong báo cáo còn một số tồn tại cần khắc phục như sau: Chưa đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua do đơn vị phát động; Việc xét khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp; Việc tổ chức thi đua theo khối trong hệ thống chưa được quan tâm. ……
Về phía đơn vị, đồng chí Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./. 

Trần Diễm – Ban TĐKT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online