Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

04:00 28/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 15/01/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Chiều ngày 26/8/2020, Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang.

 

Responsive image

 
Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí  Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề An Giang cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang đồng chí  Đinh Thu Hà, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được chỉ đạo kịp thời, công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Xây dựng Quy chế và hướng dẫn thi đua theo năm học, theo tháng, tích cực phát động thi đua trong khối các đơn vị trực thuộc.

Responsive image

Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Công tác lưu trữ hồ sơ chia theo tệp, mục gây mất thời gian cho công tác tra cứu, trích lục. Có chia khối thi đua nhưng thực hiện chưa đảm bảo đúng theo quy định, không trình khen thưởng tổng kết khối thuộc trường. Không trích lập quỹ thi đua, khen thưởng riêng nên gặp khó khăn trong công tác chi khen thưởng. Trường chỉ tổ chức phát động và triển khai ¼ phong trào thi đua lớn do trung ương phát động
Về phía đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online