Họp về việc Tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II
Thi đua Khen thưởng

Họp về việc Tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II

01:34 15/10/2020

Chiều ngày 13/7/2020, Ông Lê Văn Nưng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức Lễ Vinh danh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II, giai đoạn 2017 - 2020.

     
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã thống nhất số lượng các tổ chức, cá nhân được vinh danh, việc trang trí hội trường, khánh tiết và thư mời đại biểu tham dự Lễ Vinh danh, đồng chí Lê Văn Nưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thành các đầu công việc để đảm bảo buổi Lễ được diễn ra thành công tốt đẹp.
 
      Lễ Vinh danh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/10/2020, tại buổi Lễ sẽ tôn vinh cho khoảng 332 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online