An Giang: Xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Cải cách hành chính

An Giang: Xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

08:52 10/06/2019

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tổng cục Đường bộ: Nâng tĩnh không thông thuyền cầu Phú Đà Châu lên 0,9 m là hợp lý Họp bàn phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Năm 2018 là năm thứ 7 Bộ Nội vụ thực hiện việc xếp hạng Chỉ số PAR INDEX đối với 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số PAR INDEX được xác định trên 7 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; Hiện đại hóa hành chính.

Kết quả, năm 2018 An Giang đạt 80,77 điểm, xếp 08/63 tỉnh, thành trong cả nước (giữ nguyên thứ hạng như năm 2017). Đây là tín hiệu vui cho An Giang khi chỉ số năng lực cạnh canh (PCI) năm 2018 công bố trước đó cũng tăng 4 bậc so với năm 2017.

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online