Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Cải cách hành chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

04:06 15/12/2020

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

   Sáng ngày 15/12/2020, Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trên địa bàn tỉnh tại Câu Lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang.
Thời gian tập huấn từ ngày 15/12 đến ngày 20/12/2020./.

 Responsive image

Responsive image

Responsive image
Hình ảnh lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online